page view image

Skeivt foredrag | Kirkens skeive historie ved kapellan Ingvild Bjørnøy Lalim

Arrangementsinformasjon
event image

Den norske kirke har ikke vært like inkluderende i sitt syn og behandling av skeive. Hvorfor ble det slik og hvordan kan kirkas forhold til skeive være i framtida? Velkommen til foredrag! 

Kapellan Ingvild Bjørnøy Lalim i Vår frelser og Skåre menighet, kommer til Karmsund folkemuseum for å snakke om de historiske i linjene i kirkas syn på de skeive. Hun vil gå i dybden i noen av kjernespørsmålene og belyse kirkas standpunkter og argumenter opp mot Bibelen og tolkninger av denne. Lalim løfter blikket og ser framover. 

«Kirkas tidligere uttalelser og holdninger har påført homofile og lesbiske skade og smerte». Dette erkjenner biskopene i Den norske kirke i en ny uttalelse datert 21. februar i år. Uttalelsen fra Bispemøtet kan du lese her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/rom%20for%20alles%20ukrenkelige%20menneskeverd/

Velkommen til foredrag! 

Fotograf: Thea larsen, MHB-F.007847, Haugalandmuseet. 


I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Det markeres over hele landet under paraplyen Skeivt kulturår. Karmsund folkemuseum byr på spennende skeive søndagsforedrag i mars! Søndag 13. mars, søndag 20. mars og søndag 27. mars kl. 13

Inngang kr. 70/50. Gratis inngang for medlemmer i Haugalandmuseets venner

skeivtforedrag
karmsund
karmsundfolkemuseum
søndagsforedrag
foredrag
visithaugesund
haugalandmuseet
skeivtkulturår