page view image

Fagseminar | Klimaendringer og bærekraftig kulturminnevern

Arrangementsinformasjon
event image

Haugalandmuseet inviterer til fagseminar: Klimaendringer og bærekraftig kulturminnevern 

og åpning av utstillingen Klimaklokt

Tid: fredag 21.oktober kl. 13.00-17.00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, Haugesund kommune

Påmelding i Ticketco, innen onsdag 19. oktober.

Pris: kr. 350,- pr. person (inkluderer fiskesuppe fra Lothes Mat og vinhus)

Program:

Del 1 kl. 13-14.30: Havnivåstigning og framtidens klima

I et varmere og våtere klima vil kulturarven vår bli utsatt for nye og kanskje ukjente belastninger. Kulturarv i strandsonen er spesielt utsatt når havnivået stiger. Analyser som er gjort viser at i 2090 vil over 1400 kulturskatter i Rogaland befinne seg i risikosonen for stormflo. Kan vi planlegge for slike hendelser?

Del 2 kl. 14.35-17.00: Bærekraftig bygningsvern

Bærekraftsfokuset gjør det mer attraktivt å bevare og bruke eldre bebyggelse, fremfor å bygge nytt. Byggeindustrien og drift av bygg står for 15% av nasjonale klimagassutslipp. Det er nå økende fokus på gjenbruk av bygningsmasse fremfor å rive og bygge nytt. Dette er viktig for reduksjon av klimagasser, men det kan også gi svært positive gevinster for kulturminnevern og muligheten for å ivareta stedsidentitet i byer og tettsteder.

16:00: Fiskesuppe på Karmsund folkemuseum

17.00: Åpning av utstillingen Klimaklokt på Karmsund folkemuseum. Forfriskninger!

haugalandmuseet
klimaendringer
bærekraft
kulturminnevern
kultur
karmsundfolkemuseum

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.