page view image

Dokken museumsbillett // Open air museum ticket

Arrangementsinformasjon
event image

Dokken museum på Hasseløy tar oss med til sildabyens spede barndom og gir oss et rikt innblikk i livet og hverdagen i Haugesund for 150 år siden. 

Like over brua til Hasseløy («Bakarøy») finner du Dokken museum — et grønt tun omgitt av en rekke mindre bygninger som forteller en spennende historie fra gamle Haugesund. Museet representerer en viktig del av bymiljøet i Haugesund under sildetida og viser hvordan folk levde mellom 1850 og 1950. De første husene i Dokken ble reist for nesten 200 år siden. Da fantes også en liten, lukket havn for sildebåtene, kalt en «dokk». Det er herfra vi har navnet «Dokken». Siden den gang har selve dokken blitt fylt igjen med stein, betong og jord, men området har likevel beholdt det gamle navnet.

Om sommeren er bygningene i Dokken museum åpne for publikum. Billetter fås kjøpt her på Ticketco eller i informasjonsbygget inne på selve tunet, og inkluderer bl.a. en omvisning i husene. I informasjonsbygget finner du også en liten museumsbutikk med en enkel kafé. De øvrige byggene er innredede med tidsriktige miljøutstillinger som inkluderer bl.a. boligrom, sildesalteri, bøkkerverksted og kolonialbutikk. Båthuset rommer en omfattende båtutstilling, og gjennom fotoutstillingen ”Livet mellom husene” får vi et innblikk i en hverdag helt ulik vår egen. Se egen side om Dokkens bygninger for mer informasjon om disse.

Dokken museum er spesielt tilrettelagt for barn, med spennende utstillinger og aktiviteter som engasjerer barn i alle aldre. Det grønne tunet i Dokken er et trivelig lekeområde og en ypperlig plass å ta med familien. Det arrangeres også skoleopplegg for barneskoler i distriktet utenom skoleferien. Alle besøkende under 16 år har fri entré i Dokken.

Vinterhalvåret er Dokken museum stengt, men selve tunet er åpent og er et vakkert turmål for skuelystne. Dokken har egen parkeringsplass med god plass til våre besøkende.

Dokken Museum er sesongåpent fra 21. juni til 14. august (mandager lukket)

/////

The Dokken museum on Hasseløy takes us to the very start of the great herring era and gives us a rich insight into the everyday life in Haugesund a 150 years ago. 

Just across the bridge to Hasseløy (“Bakarøy”) you will find Dokken, the open air museum – a green area surrounded by a number of smaller buildings that tells the historic stories of old Haugesund. The museum represents an important part of the urban environment in Haugesund during the herring times and shows how people lived between 1850 and 1950. The first houses of Dokken were built almost 200 years ago. Back then there was a small, closed harbor for the herring boats, called a “dock”. It is from here the name “Dokken” originates. Since then, the dock itself has been filled with stone, concrete and earth, but the area is still known for its old name.

The buildings include furnished living rooms, a herring saltery, a barrel workshop and a colonial shop. The boathouse has an extensive boat display, and through the photo exhibition “Life between the houses” we get a historic insight into an everyday life quite unlike our own. In the summer, the buildings in the Dokken Open air museum are open to the public. Tickets are available in the information building. The ticket includes a tour of the houses. In the information building you will also find a museum shop with a small café.

The Dokken museum is children friendly and has several activities that engage children of all ages. The grassy gardens at Dokken is a pleasant play area and a great place to take your family.

In the winter months, the Dokken museum is closed, but the courtyard is open and is a beautiful hiking destination.

Dokken Museum is open 21st of June until 14th of August (Mondays closed)

historie history lokalhistorie haugalandmuseet dokken haugesund haugalandet familie localhistory cruise

Restriksjoner

Dokken friluftsmuseum har noe begrenset tilgjengelighet og trappetrinn. Noen hus har åpne dører som du kan kikke gjennom.
///
Dokken Open-Air Museum: A walk around the open-air museum is a travel back in time. You will find open doors to some of Dokken Museum's historical houses. You can not enter, but may have a peek through the door.